Tilskud fra EU

EU logo Langagergaard blev i 2015 omlagt til økologi og modtager Økologisk Arealtilskud til at omlægge og drive bedriftens landbrugsarealer økologisk. Formålet med tilskuddet har både et lokalt og globalt formål. Globalt et ønske om at øge det økologiske areal i Danmark og derved opnå en række fordele for miljøet og biodiversitet. Lokalt at opnå en produktion af fødevare med fokus på dyrevælfærd og miljø som tilgodeser vores ønsker om sprøjte- og GMO fri fødevare produceret bæredygtigt.

Tilskuddet har medført, at bedriften har været i stand til at opretholde en økologisk jordbrugsproduktion på bedriftens landbrugsarealer, og sælge økologisk producerede fødevarer.


  Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne