Velkommen til Langagergaard

Thorsager rundkirke

Langagergaard er en 4 længet kvæg- og svinegård. Jorden til gården er både sandet bakkejord og gammel engjord, hvor der i generationer har gået kødkvæg.

Vi overtog gården og dens jordtilliggende på 14,5 ha. i 2008. Vores mål er at drive gården rentabelt og bæredygtigt.

På gården har vi en årsrytme, hvor vi om foråret indkøber en mindre besætning af kødkvæg og frilandsgrise. Dyrene slagtes lokalt og kunderne tegner sig forud for en anpart. Jorden driver vi med græs/høproduktion, men har tidligere avlet byg og rug. Afgrøderne indgår i husdyrbruget og overskuddet sælges primært lokalt.

Venlig hilsen

Christina Udby Hansen og Nicolai Fog Hansen

Telefon: 8637 9950

E-mail: kontakt@langagergaard.nu

Økologi autorisations nummer: 1104722